هیچ آدمی نمی‌تونه درد یه آدم دیگه رو بفهمه. حتی اگه مادرش باشه.

دردای آدما مثل اثرانگشت‌شون منحصر به فرده.