به قول شوهرِ دخترعمه‌ام٬ خدا حاجت شکمی رو زود می‌ده!

فقط مشکل اینه که اگه تمام حاجت‌های داشته و نداشته‌ام رو می‌خواستم لیست کنم٬ مطمئناً حاجت شکمی ته فهرست بود!