دلم می‌خواد برم ازین‌جا. یه کشور دیگه. آداب و رسوم دیگه. آدمای دیگه. فقط چند تا چیز مهمه. آب و هواش گرم نباشه. یه جایی باشه که آدما کار به کار هم نداشته باشن و دماغ هرکی تو زندگی خودش باشه. دریا داشته باشه. 

ازین عرضه‌ها هم نداریم که برای درس خوندن بریم یه کشور دیگه. هعی.