دلم می‌خواست تمام عمرم رو بشینم همین‌جا. فیلم ببینم. سریال ببینم. انیمیشن ببینم. یه روز هم وسط همینا این دنیا تموم شه. کاش به اندازه‌ی تمام ساعت‌های مونده از عمرم٬ سریال‌ها و فیلم‌ها و انیمیشن‌های دوست‌داشتنی وجود داشت. عمر آدما چرا اینقدر بی‌خودی بلنده؟