دقیقاً وقتایی که من بی حوصله‌ام و دلم می‌خواد با کسی حرف بزنم هیچ‌کس نیست. بعد درست وقتی که می‌خوام یه فیلم ببینم یا کتاب بخونم یا یه کاری دارم٬ همه هستن.
نه حوصله وبلاگ خوندن دارم که اون ستاره‌ها تموم شن بالاخره٬ نه حوصله فیلم دیدن. نه خوابم میاد٬ نه دوستان سکوت‌شون رو می‌شکنن.
هی میام اینجا رو باز می‌کنم. هی می‌نویسم. هی پاک می‌کنم. هی می‌بندم صفحه رو می‌رم.