حس خوبی نیست که ندونی کدوم وری هستی. ولی قطعاً اینکه بعد از خوندن چند تا پست این‌وری٬ چند تا پست اون‌وری هم هست برای خوندن حس خوبی داره. فقط اینقدری مطمئنم که ازین دنیا متنفرم. و دلم می‌خواد کلاً زودتر قیامت بشه و بساط این دنیای مزخرف برچیده بشه.

+ ستاره‌ها رسیدن به زیر 26.