بالاخره تموم شد. :) امیدوااااااااااااااااااااااااااااااااااااارم بعدش هم دلخوری و حرف و حدیث پیش نیاد و به خیر بگذره.