خیلی خستم. تموم نمی‌شه این کاره. خدا کنه به موقع تموم شه. واقعاً دیگه جون ندارم. برا تولد هم هیچ‌کار نکردم!!! همه چی پیچیده به هم. وقت هیچ‌کاری ندارم! بازم کار کند پیش می‌ره.