روزای شلوغی دارم. این‌ کار که تموم شه٬ پس فردا هم بگذره٬ تولد هم که بگذره٬ مسافرت پیش رو در ماه جاری هم که بگذره٬ باز من می‌مونم و حوضم و انیمیشن‌هام!