می‌دونید عاشق خوندن پست‌های شاد و خوشحال و حتی عشقولانه و رسیدن به آرزوهای بقیه هستم. واقعاً لبخند می‌زنم و خوشحال می‌شم با پست‌هاشون. ولی از طرفی وقتی کسی کنار همچین پست‌هایی اضافه می‌کنه که آره نیمه‌پر لیوان رو ببینیم و قدر داشته‌هامون رو بدونیم و اینایی که الان داریم آرزوی روزهای قبلمونه و ازین شعارهای مزخرف٬ دلم می‌خواد بالا بیارم و ضرب‌در اون بالا رو بزنم.

ببین. خوشحال باشید خب؟ به همه آرزوهاتونم برسید خب؟ با وجود مشکلات و بدبختی‌هاتون٬ خوشحال و خوشبخت هم باشید خب؟ ولی می‌شه واسه بقیه شعار ندید؟؟ می‌شه؟؟