تا حالا آرزوی مرگ کسی رو داشتید؟

نه؟

خوش‌به‌حال‌تون...