دلایلی واسه زنده موندن!! مسخره است برای من. دیدم بچه‌ها همه 13تا دلیل برای زنده موندن نوشتن. خب اگه بخوام فکر کنم دلایل من می‌شه:


-ترس از لحظه‌ی جون دادن و مردن

-ترس از تنهایی و بعد از مرگ

-ناراحتی مامان و خواهرم از مردنم


همین. اینا تنهایی دلیل‌هاییه که برای زنده موندن من وجود داره وگرنه دلم می‌خواست زندگیم تموم شه!