دلم برای محمد یاسین تنگ شده. برای همون یک روزی که مربی‌شون بودم. برای وقتی که نشونده بودمش روی پام و داشت برام از زندگی‌ش و دلتنگی‌هاش می‌گفت. برای وقتی که آخر کلاس اسمم رو پرسید. برای اون انگشتر شرف‌الشمس توی انگشتای کوچیکش. برای اون چشم‌ها و مژه‌های نازش. برای نقاشی‌اش که دل آدمو می‌برد و منم توش کشیده بود.
دلم برای بردیا تنگ شده. برای اون دو روزی که مربی‌شون بودم و با اخم می‌اومد سر کلاس و سر جنگ داشت. واسه وقتی که باهاش دوست شدم و برام دردودل کرد و گفت چرا ناراحته. واسه وقتی که بهم اعتماد کرد و کیفی که از خودش جدا نمی‌کرد رو موقع رفتن پای تخته به من داد تا براش نگه دارم. واسه وقتی که آخر کلاس اسمم رو پرسید و گفت خانوم فردا هم بیاین. واسه وقتی که یواشکی بردمش بیرون کلاس و ازش یه عکس تکی انداختم.
دلم تنگ شده دیگه. تنگ شده که چند شب پیش خواب دیدم یه سری بچه رو بردیم اردو و من مسئول یکی‌شون بودم. اونوقت تو خواب اسمش رو یه لحظه‌هایی یادم می‌رفت که "والتر" هست نه بردیا! :||| به خودتون بخندید. -__- من نمی‌دونم والتر از کجا تو خوابم پیدا شد. :دی
چرا باید این همه مربی نقاشی بچه تو دنیا باشه و من یکی‌شون نباشم؟... وقتی فکر می‌کنم می‌بینم بهترین روزایی بوده که داشتم. ولی خب. طبق معمول هیچ سهمی ندارم از دنیا.