هیچوقت نمی‌دونم از کجا باید فهمید که یه نفر می‌خواد در مورد چیزی حرف بزنه و دلش می‌خواد ازش سوال بشه تا بگه، یا اینکه دلش نمی‌خواد بگه و نباید چیزی بپرسم. :/