از خوندن ادامه‌اش می‌ترسم... مثل وقتی که فرزاد سقوط کرد ته دره... مثل وقتی که سیریوس داشت می‌جنگید... 

چرا کشته شدن یه آدم تو یه رمان که اصلاً وجود خارجی نداره این‌قدر اذیت کننده‌ است... :/