بعد از اینکه برای بار هزارم این حقیقت رو به خودم یادآوری کردم که هیچکس من رو دوست نداره٬ چایی‌ام رو سرکشیدم و می‌رم که لیوانش رو بذارم تو آشپزخونه٬ دستامو بشورم و برگردم با این موسیقی دل‌نشین٬ خوندن کتاب‌هام رو ادامه بدم.