دیدین اینا رو که می‌گن ما از همون اولین کارایی که انجام دادیم دست‌مزد گرفتیم٬ یا این بازیگرا که می‌گن ما از همون اولین بازی‌مون دست‌مزد گرفتیم. همیشه به اینا حسودیم می‌شه. -___-  حالا نه که مفت کار کرده باشم ولی این جمله‌شون رو خیلی دوست دارم. انگار یه هدفی پشتشه که من نداشتم هیچ‌وقت. :/