احساس می‌کنم دلم یه دنیای جدید می‌خواد. یه نقطه سر خط. ولی نمی‌تونم. انرژی 6-7 سال قبلم درسته کم بود٬ ولی کافی بود. الان اصلاً قدم‌ازقدم سخته برداشتن.