امروز سیم‌کارت به دستم رسید. با پدیده‌های شگفت‌انگیزی مواجه شدم که در تماس با مرکز خدمات مشترکین٬ نه تنها مشکل حل نشد بلکه خودشون ازین اتفاق در تعجب بودن. به وقتا فکر می‌کنم نکنه دارم گوشه‌ای از کره‌ی مریخ زندگی می‌کنم؟