عاشق روزای کوتاه پاییز و زمستونم. که هوا زود تاریک می‌شه. دلم می‌خواد برم بیرون و تا آخر دنیا فقط قدم بزنم...