همه از صدای رعد و برق می‌ترسن. من می‌گم ای‌ جان! چون داره بهم می‌گه: مژده بده بارونی اومد! :)