دروغ نگفتن خیلی آسونه. باور کنید آسونه. اگه بخوایین دروغ نگید روزی می‌رسه که وقتی می‌خوایین دروغ بگید به تته‌پته می‌افتید و نمی‌تونید دروغ بگید حتی! ولی قضاوت نکردن سخته. و غیبت نکردن. نمی‌دونم برا ترک اینا چه می‌شه کرد. چون حتی آدم متوجه‌اش نمی‌شه توی اون لحظه که داره غیبت می‌کنه یا قضاوت می‌کنه.