دقیقاً نمی‌دونم وقتایی که بی خواب می‌شم قابل تحمل‌تره یا وقتایی که همش خواب‌آلوده‌ام.