من آدمایی رو که مدل شکل 2 با پتو رفتار می‌کنن رو نمی‌فهمم! -__- اینا غلت نمی‌زنن؟؟ من اینطوری پتو رو بندازم روم باید هر یه ربع پاشم دنبال پتو بگردم! :|   ما که بسان شکل 1 با پتو رفتار می‌کنیم. :))