کی فکر می‌کرد چیزی به جز یک "مرگ" بتونه لسلی رو نجات بده؟؟؟ کاش تو زندگی واقعی هم٬ کمی ازین معجزه‌ها اتفاق‌ می‌افتاد...