دلم تنگ شده... واسه خیلی چیزا... واسه همه‌ی اون چیزایی که تو زمان گم کردم...