لسلی پر از درده. طبیعیه که درک کردنش سخت باشه. "حتما روح لسلی خیلی حساس شده و او دوست دارد همیشه پنهانش کند."