تو انیمیشن کتاب جنگل٬ حیوون‌ها به آتیش می‌گقتن گلِ سرخ. گل سرخی که قشنگه و خطرناک.

هر وقت با چسب حرارتی کار می‌کنم برق‌اش روی کارم عالیه. خیلی قشنگ و خیره کننده است. ولی اگه همون لحظه برگرده روی دستم یا بخوره به دستم اون‌وقته که...

بار چندمه؟ فکر کنم سوم...